نمایش 1–12 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

بذر خیار خاردار پیک اسکور نانهمز

رشد رویشی قوی بوته تک گل دوگل رخ قوی و مقاوم به سرما میوه سیلندری با خارهای قوی و ماندگاری

بذر خیار خاردار سیلینوس – نانهمز

بوته قوی و تک گل و دوگل با رشد رویشی عالی در سرما و ساختار بوته باز میوه استوانه ای

بذر خیار گلخانه ای آتا – یوکسل

رشد بوته ای قوی سایز برگ های کوچک و بوته باز میان گل بدون گل سر و شاخه جانبی میوه

بذر خیار گلخانه ای تالیسیا – نانهمز 500 تایی

تک گل  و دو گل مقاوم به گرما رشد رویشی قوی و متعادل با باردهی طول میانگره مناسب سررخ قوی

بذر خیار گلخانه ای سبا – بریدر

2 تا 4 گل در هر بند قابل کاشت در تمام فصول فاصله میانگره کوتاه، شاخه جانبی محدود میوه سیلندری

بذر خیار گلخانه ای شهاب – نیکرسون 500 تایی

2 تا 3 گل رشد رویشی قوی باردهی بسیار بالا رساندن 2 تا 3 میوه در هر بند دوره باردهی

بذر خیار گلخانه ای کیهان – نیکرسون 500 تایی

پرگل رشد رویشی متعادل با باردهی با طول بندهای کوتاه مناسب برای کشت هایی با طول دوره کوتاه، بسیار زود

بذر خیار گلخانه ای یکتا – فیتو

تک گل بوته ی باز و تهویه مناسب رشد مناسب همراه با باردهی بالا میوه سیلندری  – با شیار عمیق