نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

بذر خیار خاردار پیک اسکور نانهمز

رشد رویشی قوی بوته تک گل دوگل رخ قوی و مقاوم به سرما میوه سیلندری با خارهای قوی و ماندگاری

بذر خیار خاردار سیلینوس – نانهمز

بوته قوی و تک گل و دوگل با رشد رویشی عالی در سرما و ساختار بوته باز میوه استوانه ای